ALERGIA

abnormálna imunitná odpoveď na vonkajšie podnety , ktorá môže spôsobiť množstvo zápalových reakcií 

Priedušková astma

alebo bronchiálna astma, nepresne astma či záduch, (po latinsky asthma bronchiale) je dlhodobá pľúcna choroba. Je to ťažká dýchavičnosť so záchvatmi sprevádzaná počuteľným pískaním z kŕčovitého zovretia priedušiek. Spravidla je alergického pôvodu.

Medicínsky je ochorenie charakterizované zápalom a hyperiritabilitou tracheo-bronchiálneho stromu (teda priedušnice a priedušiek). Ochorenie prebieha v epizódach dychovej tiesne až astmatických záchvatov vyvolaných určitými činiteľmi tzv. spúšťačmi ochorenia. Dychová tieseň vzniká na podklade zápalu a spazmu (stiahnutia) svalov v stene priedušnice (trachea), priedušiek (bronchy) a priedušiniek (bronchioly), čo spôsobuje zúženie ich lúmenu. Zápal, ktorý prebieha v stene spôsobuje jej senzibilizáciu voči okolitým vplyvom. Popri zúženiu lúmenu dochádza aj k hromadeniu hlienu, ktorý môže upchať niektorú časť dýchacieho traktu. Počas záchvatu sa dýchanie stáva veľmi obtiažne, dokonca aj v kľude. Veľmi často k nemu dochádza počas spánku. Stupeň záchvatu môže byť od jednoduchého kašľu s výdychovým piskotom až po masívny atak so zástavou dýchania. K tomuto procesu dochádza veľmi rýchlo, preto je astma nebezpečné ochorenie špeciálne pre potápačov, ktorí sú pod vodou odkázaní na určitú obmedzenú zásobu vzduchu. Potápanie je 40-krát nebezpečnejší šport ako futbal (1997, The Australian Lung Foundation, ASTHMA & DIVING).

Astmu možno kontrolovať, no nevieme ju vyliečiť. Podľa štatistík postihuje jedno z piatich detí v Austrálii a v západnej Európe sa predpokladá, že je toto číslo ešte väčšie, pričom ochorenie naberá priam epidemický charakter.

Najčastejšie príznaky astmy sú :

Astmatické ťažkosti sa prejavujú najčastejšie v noci a nadránom, ale môžu sa vyskytovať kedykoľvek.

  1. dýchavica - pocit ťažkého dýchania
  2. záchvat kašľa
  3. piskoty
Astmatické ťažkosti sa prejavujú najčastejšie v noci a nadránom, ale môžu sa vyskytovať kedykoľvek. Záchvaty sa dostavujú niekedy celkom neočakávane, ale zvyčajne po kontakte s rôznymi spúšťačmi (stres, vírusová infekcia, alergény, prchavé výpary, vlhký a chladný vzduch, dym, fyzická námaha a p.). Neočakávané záchvaty sa dostavujú najčastejšie v noci a nadránom. Dýchavicu a ostatné prejavy astmy spôsobuje kŕč svaloviny a opuch sliznice priedušiek a tiež prítomnosť hustého hlienu v prieduškách, ktorý ich upcháva. Ak sa nepodá zavčasu liečba, do pľúc prúdi málo vzduchu a organizmus trpí nedostatkom kyslíka, čo vyvoláva pocit dusenia. Po ústupe záchvatu (spontánne alebo účinkom liekov) väčšinou astmatik, najmä v počiatkoch ochorenia, nemá žiadne ťažkosti.

Stupne astmy sú:

Podľa výskytu ťažkosti, liečby a funkčnosti dýchacích ciest astmu rozdeľujeme do štyroch stupňov. Nech sa nachádzate v akomkoľvek z týchto stupňov, Vaše ochorenie môžete pomocou monitorovania a liečby udržať pod kontrolou. 

Stupne astmy sú:

  1. stupeň: Ľahká občasná astma
  2. stupeň: Ľahká pretrvávajúca astma
  3. stupeň: Stredne ťažká pretrvávajúca astma
  4. stupeň: Ťažká pretrvávajúca astma 

KALENDÁR

INFO

LINKS