ALERGIA

abnormálna imunitná odpoveď na vonkajšie podnety , ktorá môže spôsobiť množstvo zápalových reakcií 

CHOCHP

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa niekedy zamieňa s prieduškovou astmou, ide však o celkom iné ochorenie. Postihuje približne 10% dospelej populácie.

Hlavným vyvolávajúcim faktorom je fajčenie, ktoré zapríčiňuje asi 90 % ochorení. CHOCHP je takto vlastne zápalovou odpoveďou na dlhodobé pôsobenie vonkajšej škodliviny, ktorá prebieha na úrovni najdrobnejších dýchacích ciest. Zápal postupne prechádza do ich prestavby a deštrukcie pľúcneho tkaniva. Následkom je zhoršujúca sa výmena plynov, ktorá môže skončiť zlyhaním dýchacieho a srdcovo-cievneho systému.

Prvým varovným príznakom, upozorňujúcim na možnosť vzniku ochorenia, býva ranný kašeľ s vykašliavaním. Neskôr klesá schopnosť vykonávať zvýšenú fyzickú námahu, objavuje sa pocit nedostatku vzduchu, ktorý sa postupne prehlbuje. Dnes nemáme k dispozícii žiaden liek, ktorý by vývoj ochorenia zastavil, jediným riešením je prestať fajčiť.

Ako pomôcky pri odvykaní od fajčenia nám slúžia nikotínové náhrady (žuvačky, náplasti), ale aj lieky zo skupiny antidepresív, ktoré výrazne znižujú závislosť na nikotíne. Inhalačné preparáty, ktoré rozširujú priedušky, dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života, ale nepredlžia ho. V pokročilých štádiách je človek s CHOCHP odkázaný na trvalú domácu liečbu kyslíkom. 

KALENDÁR

INFO

LINKS