ALERGIA

abnormálna imunitná odpoveď na vonkajšie podnety , ktorá môže spôsobiť množstvo zápalových reakcií 

DECEMBER

Mesačný kalendár alergénov
aktuálne peľové správy www.zdravie.sk a www.polleninfo.org


Hlavný alergén: pes (Canis familiaris)

Hlavný alergén psov je prítomný vo vysokej koncentrácii v srsti, pokožke a v slinách. V sére sa nenachádza. Na tento alergén reaguje až 92% jedincov precitlivených na psy. Jeho biologická funkcia nie je známa. Medzi jednotlivými rasami psov jestvujú kvantitatívne (nie kvalitatívne) rozdiely v produkcii hlavného alergénu. Psie minoritné alergény pochádzajú zo séra. Psí albumín skrížene reaguje s albumínmi viacerých živočíšnych druhov, vrátane mačacieho. Medzi alergény malého významu možno zaradiť aj a-1-antitrypsín a imunoglubulín IgG. Klinický význam psov je menší, ako mačiek.
Celkovo však nie je alergologický význam zvieracích alergénov doriešený. Niet pochýb o ich negatívnom význame u už senzibilizovaných jedincov. Preto treba pacientovi precitlivenému na epitélie zvierat, najmä v prípade kauzálneho vzťahu s alergénom, odporučiť odstránenie zvieraťa. Ukazuje sa však, že u detí v dojčenskom veku môže byt kontakt so zvieratami aj prospešný - pravdepodobne vďaka expozícii dieťaťa bakteriálnym antigénom modelujúcim vývoj imunitného systému. Dokázali to viaceré epidemiologické štúdie, ktoré porovnávali vývoj rizikových detí ak boli, alebo neboli ihneď po narodení v kontakte s domácimi zvieratami.

KALENDÁR

INFO

LINKS