ALERGIA

abnormálna imunitná odpoveď na vonkajšie podnety , ktorá môže spôsobiť množstvo zápalových reakcií 

FEBRUÁR

Mesačný kalendár alergénov
aktuálne peľové správy www.zdravie.sk a www.polleninfo.org

Hlavný alergén: jelša (Alnus, čeľaď Betulaceae - brezovité)
Začiatok kvitnutia jelší sa prekrýva s druhou polovicou kvitnutia liesok, neskôr sa pridávajú ďalšie alergénne druhy (javorovec - známy skôr ako javor jaseňolistý, prvé vŕby a topole), takže alergénny potenciál ovzdušia postupne narastá. Jesenných (palinových a / alebo ambróziových) alergikov môžu zaskočiť ťažkosti pri zbieraní podbeľu, alebo prvých púpav (skrížená alergická reakcia). Peľ jelše je silným alergénom, "prilieva olej do ohňa, ktorý zapálila lieska". U nás sú bežné dva druhy: jelša lepkavá a jelša sivá. Viacerí drevinoví pacienti vo februári už majú ťažkosti. Klinický význam ostatných februárových alergénov je menší, ale alergici by si mali dávať pozor na manipuláciu s kvitnúcimi vetvičkami (sušené vetvičky s bahniatkami sú neškodné, ak sa však dajú do vázy s vodou, rozvinú sa a vytvoria peľ, môžu spôsobiť ťažkosti).

KALENDÁR

INFO

LINKS