ALERGIA

abnormálna imunitná odpoveď na vonkajšie podnety , ktorá môže spôsobiť množstvo zápalových reakcií 

OKTÓBER

Mesačný kalendár alergénov
aktuálne peľové správy www.zdravie.sk a www.polleninfo.org


Hlavný alergén: Huby (Mycetae)

Spóry húb sú najpočetnejšími organickými čiastočkami ovzdušia. V praxi sa používa termín "plesne", správnejšie je však používať slovo huby. Plesňou sa v hovorovom jazyku myslí akýkoľvek druh huby, ktorá nevytvára klasické plodnice ("huby" v bežnom ponímaní). Avšak v odbornom jazyku pleseň znamená iba jednu konkrétnu triedu húb. S respiračnou alergiou sa spája asi 80 druhov húb. Huby, respektíve ich spóry, sa vyskytujú takmer všade. Niektoré druhy (Alternaria, Aspergilus, Cladosporium) sa nájdu s výnimkou oblastí vecného mrazu doslova na celom svete. Huby, ak majú dostatok vlhkosti, sú schopné rastu na hocakom organickom materiály. Najlepšie sa im darí tam, kde je okrem vysokej vlhkosti aj teplo. Obsah spór v ovzduší mierneho klimatického pásma v priebehu roka kolíše, klinicky významné množstvo spór je od júla do októbra. Množstvo spór vo vnútornom prostredí závisí predovšetkým na vonkajšej situácii, avšak čiastočne je aj vnútorného pôvodu. K množeniu húb v obydliach prispieva inak príjemné a energeticky výhodné zatepľovanie budov, a najmä módna vlna plastových okien, ktoré ak sú zatvorené, prakticky hermeticky uzatvárajú priestory. Zo zdravotného hľadiska sú oveľa vhodnejšie kvalitné drevené okná. Neprípustné je zatepľovanie budov zvnútra.

Množstvo peľu je v októbri zvyčajne už malé, vyskytujú sa ešte zrnká astier, ambrózie ivy a mrlíka.

KALENDÁR

INFO

LINKS