Meniny
 
 

MENO - MENINY 

Meniny alebo hovorovo meno určitej osoby sú kalendárny deň, na ktorý pripadá sviatok svätca (zväčša deň úmrtia), ktorého meno táto osoba nosí. V katolíckom a pravoslávnom prostredí je to sviatok, protestantské cirkvi ho neslávia.

Na Slovensku takmer každý deň prináleží aspoň jednému menu. Pôvodný zoznam bol vlastne kalendár svätých, keďže meniny sú pôvodne sviatkom svätca alebo svätice, ktorého meno človek nosí. Ľudia s daným menom oslavujú svoj sviatok (meniny) v tento deň. V slovenskej kultúre majú meniny menšiu ale podobnú dôležitosť ako narodeniny.

Zoznam mien priradených dátumu je zverejnený v kalendári. Aj keď je v kalendári zobrazené len jedno alebo dve mená, býva priradených aj viacero mien. Mená zobrazené tučným písmom sú zvyčajne zobrazované v kalendári. Aj keď ostatné mená nie sú vytlačené v kalendári, môžu byť oficiálne dané dieťaťu.

 ♦ Január
 ♦ Február
 ♦ Marec
 ♦ Apríl
 ♦ Máj
 ♦ Jún
 ♦ Júl
 ♦ August
 ♦ September
 ♦ Október
 ♦ November
 ♦ December

 
ciara