Flower • bloom • blossom • fleur • kvet
 
 

KVET - Kvitnutie 

Kvitnutie je dôležité obdobie ontogenézy semennej rastliny, v ktorom rastlina prechádza z fázy vegetatívneho rastu do reprodukčnej fázy. Vo vegetatívnej fáze rastliny kontinuálne rastú, tvoria nové listy, stonky a korene. Navodenie kvitnutia spôsobuje zmeny v apikálnom meristéme výhonku vedúce k diferenciácii kvetných orgánov (kvetné obaly, tyčinky a piestiky).

Prechod do tejto fázy zabezpečujú kontrolné mechanizmy fixované geneticky. Môže nastať len v určitom veku rastliny, keď rastlina dosiahne kvetnú zrelosť a za určitých vonkajších podmienok. Signály, ktoré evokujú kvitnutie, zahŕňajú vnútorné (autonómne) faktory ako sú cirkadiánne rytmy, hormóny a vonkajšie faktory, ako sú teplota a fotoperióda. Čas vstupu do kvetnej fázy je druhovo variabilný a prebieha rôznou rýchlosťou.

◊ Kvitnutie zahŕňa etapu kvetnej indukcia (podnet k tvorbe kvetov) a etapu diferenciáciu kvetných orgánov. Prebiehajú tri postupné štádiá:
   • indukcia kvetov
   • založenie (iniciácia) kvetov
   • diferenciácia kvetov

◊ Indukcia kvitnutia môže byť dvojaká:
   • Fotoperiodická indukcia kvitnutia
   • Teplotná indukcia kvitnutia – jarovizácia

Kvietky :: Druhy kvetov :: Časti kvetov :: Kvitnutie :: Funkcie kvetov :: Kvety ako...

 
ciara