Pomoc pri práci s počítačom


Skratky na prepínanie medzi oknami alebo ich minimalizáciu Alt + Tab alebo Alt + Esc Prepínanie medzi oknami.
Win + Tab Vybranie okna. Po stlačení klávesy enter sa okno zobrazí.
Alt + F4 Zatvorenie okna.
Win + m Minimalizuje všetky okná.
Win + Shift + m Maximalizuje všetky okná.
Win + d Zobrazí plochu.
Alt + medzera + x Maximalizuje okno

Skratky pre prácu so schránkou

Ctrl + X Vystrihnúť.
Ctrl + C Kopírovať.
Ctrl + V Vložiť.

Skratky pre spustenie okien

Win + e Spustí Môj počítač.
Win + f Spustí vyhľadávanie.
Win + r Spustí Run (Spustiť).
Win + pause Spustí System properties (Systémové nastavenia).

Skratky pre prácu v Prieskumníku alebo Mojom počítači

F2 Premenovanie súboru alebo adresára.
Backspace Posun o úroveni vyššie (v adresárovej štruktúre).
Del Vymazanie súboru.
Shift + Del Vymazanie súboru bez uloženia v koši.
Alt + Enter Zobrazí vlastnosti označeného súboru, adresára.
Označovanie textu alebo súborov a rýchly pohyb v texte

Ctrl + A Označiť všetko.
Shift + šipka Označenie textu (súborov) v danom smere.
Ctrl + Shift + šipka Označenie textu v danom smere po slovách.
Ctrl + šipka Pohyb po slovách v danom smere (samozrejme iba doprava alebo doľava).

Ostatné skratky

Ctrl + Z O krok späť (undo).
Ctrl + Y občas tiež Ctrl + Shift + Z Odvolať krok späť (redo).