Klávesové skratky vo Word-e


Pomoc pri práci s wordom - a podobnými textovýmu editormi

Skratky pre prácu s textom

Ctrl + X Vystrihnúť.
Ctrl + C Kopírovať.
Ctrl + V Vložiť.

Označovanie textu alebo súborov a rýchly pohyb v texte

Ctrl + A Označiť všetko.
Shift + šipka Označenie textu (súborov) v danom smere.
Ctrl + Shift + šipka Označenie textu v danom smere po slovách.
Ctrl + šipka Pohyb po slovách v danom smere (samozrejme iba doprava alebo doľava).

Ostatné skratky

Ctrl + Z O krok späť (undo).
Ctrl + Y občas tiež Ctrl + Shift + Z Odvolať krok späť (redo).