Skratky na prepínanie medzi oknami alebo ich minimalizáciu
Alt + Tab alebo Alt + Esc
       Prepínanie medzi oknami.
Win + Tab
       Vybranie okna. Po stlačení klávesy enter sa okno zobrazí.
Alt + F4
       Zatvorenie okna.
Win + m
       Minimalizuje všetky okná.
Win + Shift + m
       Maximalizuje všetky okná.
Win + d
       Zobrazí plochu.
Alt + medzera + x
       Maximalizuje okno