Skratky pre prácu so schránkou
Ctrl + X
       Vystrihnúť.
Ctrl + C
       Kopírovať.
Ctrl + V
       Vložiť.