Skratky pre spustenie okien
Win + e
       Spustí Môj počítač.
Win + f
       Spustí vyhľadávanie.
Win + r
       Spustí Run (Spustiť).
Win + pause
       Spustí System properties (Systémové nastavenia).