Skratky pre prácu v Prieskumníku alebo Mojom počítači
F2
       Premenovanie súboru alebo adresára.
Backspace
       Posun o úroveni vyššie (v adresárovej štruktúre).
Del
       Vymazanie súboru.
Shift + Del
       Vymazanie súboru bez uloženia v koši.
Alt + Enter
       Zobrazí vlastnosti označeného súboru, adresára.