Označovanie textu alebo súborov a rýchly pohyb v texte
Ctrl + A
       Označiť všetko.
Shift + šipka
       Označenie textu (súborov) v danom smere.
Ctrl + Shift + šipka
       Označenie textu v danom smere po slovách.
Ctrl + šipka
       Pohyb po slovách v danom smere (samozrejme iba doprava alebo doľava).