Ostatné skratky
Ctrl + Z
       O krok späť (undo).
Ctrl + Y občas tiež Ctrl + Shift + Z
       Odvolať krok späť (redo).