Kúpa
 

nákupy

Home

Links

Foto

Download

Contact

 

kúpa |  obchod  |  predaj  |  nákupy

Menu

Home

Links

Foto

Download

Contact

Úver

 

Kupovanie

 Dlh

Dlh označuje to, čo je niekto niekomu povinný vyrovnať.
Je to predmet vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý zahŕňa oprávnenie veriteľa a povinnosť dlžníka, aby dlh vyrovnal.
Z hľadiska veriteľa sa tento vzťah označuje ako pohľadávka: to znamená, že pohľadávka je oprávnenie veriteľa požadovať od dlžníka vyrovnanie dlhu, teda takzvané plnenia.

Dlh sa zvyčajne preukazuje písomným potvrdením (zmenkou, dlhopisom) dlžníka veriteľovi a býva sprevádzaný splátkovým kalendárom, ktorý stanovuje, ako sa bude splácať.

Dlh je obvykle peňažné a vzniká na základe právneho titulu: pôžičkou (úverom), nákupom s odloženou platbou etc. Dlžník tak získava prostriedky alebo komodity, ktoré splatí až neskôr, väčšinou však za požičané prostriedky platí naviac úrok. Ak je dlžník v omeškaní, oneskorením platby a podobne, mení sa pohľadávka na nárok.

DLH = DEPT

A debt is an obligation owed by one party (the debtor) to a second party, the creditor; usually this refers to assets granted by the creditor to the debtor, but the term can also be used metaphorically to cover moral obligations and other interactions not based on economic value.

A debt is created when a creditor agrees to lend a sum of assets to a debtor. Debt is usually granted with expected repayment; in modern society, in most cases, of the original sum plus interest.

In finance, debt is a means of using anticipated future purchasing power in the present before it has actually been earned. Some companies and corporations use debt as a part of their overall corporate finance strategy.

 

 

kupujeme


byt - link

dom - link

spotrebiče - link

nábytok - link

auto - link

kúpa - link
 

 

MRAZ.BIZ