Kúpa
 

nákupy

Home

Links

Foto

Download

Contact

 

kúpa |  obchod  |  predaj  |  nákupy

Menu

Home

Links

Foto

Download

Contact

Úver

 

Kupovanie

 Úver

Úver alebo kredit je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. dlžníka) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu.
Poskytnutie peňažných prostriedkov môže byť aj formou odkladu platby (tzv. obchodný úver). V širšom zmysle sa za úver považuje aj situácia, keď veriteľ obdobne poskytuje tovar a dlžník vracia peniaze alebo naopak, alebo úver, pri ktorom veriteľ poskytuje tovar a dlžník vracia tovar.

Zmluvy o úveroch (v užšom zmysle) na Slovensku upravujú §§497 a nasl. Obchodného zákonníka.

Úvery možno rozdeliť podľa:
 ♦ predmetu - bezúčelové úvery a účelové úvery,
 ♦ zaistenia - zabezpečené a nezabezpečené úvery,
 ♦ metódy splácania - jednorazové, postupné,
 ♦ lehoty splatnosti - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Bezúčelové úvery je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.


Bezúčelový úver je každý úver, ktorého využitie netreba veriteľovi doložiť. Tento typ úveru sa niekedy označuje ako úver (pôžička) na čokoľvek.
Medzi špeciálne bezúčelové úvery patrí:

  • povolené prečerpanie na účte
  • kreditná karta
  • bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou (americká hypotéka)
  • bezúčelový úver zabezpečený finančným majetkom


Účelový úver je každý úver, ktorého využitie je potrebné veriteľovi zdokladovať. Účelové úvery sú určené na nákup konkrétnych tovarov alebo služieb. Najčastejšími dôvodmi poskytnutia účelového úveru sú:
  • kúpa nehnuteľnosti (hypotekárny úver)
  • rekonštrukcie
  • investície do nehnuteľnosti
  • kúpa automobilu (autoúver)
  • kúpa spotrebného tovaru (splátkový úver)

 

 

kupujeme


byt - link

dom - link

spotrebiče - link

nábytok - link

auto - link

kúpa - link
 

 

MRAZ.BIZ