Kúpa
 

nákupy

Home

Links

Foto

Download

Contact

 

kúpa |  obchod  |  predaj  |  nákupy

Menu

Home

Links

Foto

Download

Contact

Úver

Požička

Dlh

 

Kupovanie

Asi každý raz za život musí riešiť nedostatok finančných prostriedkov. Aj napriek stálej (a relatívne dobre platenej) práci je tovar (resp. služby) ktorý si z mesačného príjmu nemôžeme dovoliť.

Takže si je nutné peniaze požičať.

Pôžička je typ záväzku, ktorý vznikne na základe uzavretia zmluvy o pôžičke. Vďaka nej veriteľ prenechá dlžníkovi určité množstvo veci určených druhovo (väčšinou peniaze), dlžník sa zaviaže je po uplynutí dohodnutej doby vrátiť, prípadne zaplatiť navyše aj stanovené úroky.
Veriteľovi tak vznikne pohľadávka za dlžníka a dlžníkovi zase dlh voči veriteľovi. V prípade požičania peňazí sa požičaná suma nazýva istina dohodnuté úroky sú potom jej príslušenstvo.


Existuje navyše zvláštny druh pôžičky - ÚVER. Ten sa vzťahuje iba na Finančné prostriedky.

Existujú základné dva druhy úverov.
 ♦ Prvým sú Bankové úvery, ktoré poskytujú Bankové inštitúcie.
 ♦ Druhým typom sú nebankové úvery, ktoré žiadateľ získať:
   • od spolocnosti, ktoré o sebe ich poskytovaním zaoberajú primárne
   • od ďalších právnických osôb i fyzických osôb, ak ide priamo o investorov.

Medzi poskytovateľom úveru cieľovým klientom obvykle figuruje aj sprostredkovateľ, ktorý má povinnosť dojednať klientovi úver od poskytovateľa. Tento prostredník pracuje zvyčajne za odplatu.

 ∴ Spotrebiteľský úver

Zákon poskytuje spotrebiteľom osobitnú ochranu, ten kto ponúka spotrebiteľský úver má povinnosť uvádzať tieto informácie:
   • úrokovú sadzbu,
   • výšku úveru celkovú,
   • výšku jednotlivých splátok,
   • dobu trvania spotrebiteľského úveru,

 ∴ Hypotekárny úver

 ∴ Stavebné sporenie

 ∴ Štátny fond (ŠFRB)

 ∴ Pôžička


Úver je forma dočasného prenájmu tovaru alebo peňažných prostriedkov (pôžička) veriteľom, na princípe návratnosti, dlžníkovi, ktorý je ochotný za túto pôžičku po uplynutí alebo v priebehu doby splatnosti zaplatiť určitý úrok vo forme peňažnej prémie. Kredit vzniknutý bankovým úverom tvorí okolo 95% obeživa Prvého sveta.

 

 

kupujeme


byt - link

dom - link

spotrebiče - link

nábytok - link

auto - link

kúpa - link
 

 

MRAZ.BIZ