Kúpa
 

nákupy

Home

Links

Foto

Download

Contact

 

kúpa |  obchod  |  predaj  |  nákupy

Menu

Home

Links

Foto

Download

Contact

Úver

 

Kupovanie

 Pôžička

Pôžička je typ dlhu. Dlh alebo dlžoba je záväzková povinnosť dlžníka. Pôžička je vlastne typ záväzku, ktorý vznikne na základe uzavretia zmluvy o pôžičke. Vďaka nej veriteľ prenechá dlžníkovi určité množstvo vecí určených druhovo (najmä peniaze) a dlžník sa ich zaviaže po uplynutí dohodnutej doby vrátiť, prípadne zaplatiť navyše aj stanovené úroky.

Veriteľovi tak vznikne pohľadávka za dlžníkom a dlžníkovi zase dlh voči veriteľovi. V prípade požičanie peňazí sa požičaná suma nazýva istina a dohodnuté úroky sú potom jej príslušenstvo. Predmetom dlhu môžu byť peniaze, cenné papiere, materiálne úžitkové hodnoty, výkony, služby a podobne.

Podobne ako iné typy dlhu má aj pôžička za následok redistribúciu finančných prostriedkov v priebehu času medzi veriteľom a dlžníkom.

V rámci pôžičky dlžník dostane určité množstvo peňazí, nazývané istina od veriteľa a je povinný mu túto sumu do určitého dátumu v budúcnosti splatiť. Väčšinou sú peniaze splácajú v pravidelných sumách, najčastejšie raz za mesiac.

Pôžička je väčšinou poskytovaná za poplatok, ktorý sa nazýva úrok. Ak sa pôžička uzatvára ako právny akt, potom je dlžník viazaný aj ďalšími obmedzeniami.


Pôžička = LOAN

A loan is a type of debt. Like all debt instruments, a loan entails the redistribution of financial assets over time, between the lender and the borrower.

In a loan, the borrower initially receives or borrows an amount of money, called the principal, from the lender, and is obligated to pay back or repay an equal amount of money to the lender at a later time. Typically, the money is paid back in regular installments, or partial repayments; in an annuity, each installment is the same amount.

The loan is generally provided at a cost, referred to as interest on the debt, which provides an incentive for the lender to engage in the loan. In a legal loan, each of these obligations and restrictions is enforced by contract, which can also place the borrower under additional restrictions known as loan covenants. Although this article focuses on monetary loans, in practice any material object might be lent.

Acting as a provider of loans is one of the principal tasks for financial institutions. For other institutions, issuing of debt contracts such as bonds is a typical source of funding.

 

 

kupujeme


byt - link

dom - link

spotrebiče - link

nábytok - link

auto - link

kúpa - link
 

 

MRAZ.BIZ